Derek Spence hulyé

line
derek-spence

T’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨: Winnipeg, Manitoba hots’ı̨ ɂat’ı̨
T’ą hęlı̨ : Cree ɂëna dëne hęlı̨
Tarı̨łdath heł theyı̨: 105+ kg heł hulta
T’ą hel hołɂą: Manitoba Armwrestling Association hots’ı̨ dëne hel hołɂą

Derek Spence dëne chęnę hułt’ı 1999 hu yonı̨łther nı̨ “dëne natser heł ɂası k’enadher” hots’ı̨ ɂeyajá ɂá. Ba ɂeya hųlı̨ kulı Derek dëne dolt’ı ha bek’eshets’elye heghą sı, ɂałų dëne heł ɂası k’enadher chu dëne ts’enı̨ sı t’ą ɂası ghą netą ghą.