Evan Bourgoin hulyé

line
evan-bourgoin-2

AKA: Bad Company tth’ı ɂa bezı sı
T’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨: Pembroke, Ontario hots’ı̨
T’ą hęlı̨: Algonquin dënedédłı̨ne hęlı̨
T’arı̨łdath heł theyı̨: 105+ kg heł hułta
T’ą heł hołɂą: Ottawa Valley High Hookers heł hołɂąsı́

Soląnı́ ɂëłk’ıké hots’ı̨ Evan Bourgoın beyatıe ha bek’oją sı t’oho dëne chęnę hułt’ı́ dé dëne ghą nełnı ha. Yatı hı ha bek’oją hılé sı t’ok’e nadher naré honełnı̨ gharé yatı́ hı bek’ojąlé dëne ghą nełnı̨ tth’ı ha bek’oją sı.