Frank Nuyens hulyé

line
frank-nuyens-2-2

T’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨: Kamloops, British Columbia hots’ı̨
T’ą hęlı̨: Ojibwe dënedédłı̨ne hęlı̨
T’arı̨łdath heł theyı̨:  90 kg hel hułta

Frank yunı 30 nęnę hots’ı̨ dëne chęnę hułt’ı k’enadher sı  150 hodonı̨łną chu 2 National tth’ı honełną. Ɂa ɂëdırı tthehełdeth dëne t’ok’e dëne hodoneltęn heł hołɂąhılé chu t’ą dëne hotıe yets’erenı̨,  bą Juanita hoketł’a yeba théyı̨ sı.