Natasha Batt hulyé

line
natasha-batt-2

T’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨: Ottawa, Ontario hots’ı̨
T’ą hęlı̨: Ojibwe dënedédłı̨ne hęlı̨
T’arı̨łdath heł hultá: 80 kg hel hultá
T’ą hel hołɂą: The Ottawa High Hookers hel theyı̨

Tthęnę beskęnę danı̨shé chu ɂëghala heł, Natasha ɂëdeba ɂası hełtsı́ he hoɂąhılé sı. Kulı t’a sadzıe ba hoɂą k’ı hotıé degharé dëne chęnę hułt’ı ha hok’enadher sı yeghąnı̨dhęn ɂá. Ku hotıe gal ha ɂëdoreldzaı natıonal chu nıh bąnı́ ha beskęnę hel