Richard Henson hulyé

line
richard-hansen-2

T’ok’e hots’ı̨ ɂat’ı̨: Penticton, British Columbia hots’ı̨
T’ą hęlı̨: Métis begharehek’ą dëne
T’arı̨łdath hel hulta:  90 kg hel hultá

Hotthe dëchęn yaghe ɂëłghalana dëne ghı̨lé dųhų Richard bı̨yese Laısen ts’enı̨ sı dëne chęnę hułt’ı hereldęn ha. Ɂëdı̨nı̨ hotıe ɂëdırı hok’enadher sı, Rıchard dųhų Masters ɂąłnedhe chu ɂałnedhe nedhe honełnı̨ ha hok’enadher sı.